menu dblex
otrevligt
adjektiv
tjock
Se även
otrevlig

Alla synonymer går att klicka på.