menu dblex
otröstlig
adjektiv
förtvivlad
förkrossad
utom sig
översiggiven
tröstlös
inkonsolabel
I uttryck
vara otröstlig

Alla synonymer går att klicka på.