menu dblex
otjänlig
adjektiv
skadlig
ofördelaktig
dålig
onyttig
olämplig
värdelös
obrukbar
obekväm
skämd

Alla synonymer går att klicka på.