menu dblex
otillförlitlig
adjektiv
oriktig
ovederhäftig
falsk
inexakt
felaktig
bedräglig
opålitlig
löslig
onöjaktig
osäker
dunkel

Alla synonymer går att klicka på.