menu dblex
ostrafflig
adjektiv
oförvitlig
otadlig
syndfri
ren
hederlig
skuldfri
obesmittad
rättfärdig
tadelfri

Alla synonymer går att klicka på.