menu dblex
oskärad
adjektiv
befläckad
förorenad
oren
orenad
orensad
besudlad
ohelgad
profanerad
skändad
vanhelgad

Alla synonymer går att klicka på.