menu dblex
osalighet
substantiv
fördömelse
I uttryck
döma till evig osalighet

Alla synonymer går att klicka på.