menu dblex
oroa sig för
verb
gruva sig
frukta
bry sig om

Alla synonymer går att klicka på.