menu dblex
orma
verb
orma sig
ringla
slingra
kräla
rinna
bukta sig
krypa
åla sig
svänga

Alla synonymer går att klicka på.