menu dblex
opportun
adjektiv
tjänlig
gynnsam
läglig
lämplig
förmånlig
ändamålsenlig
fördelaktig
passande
välkommen

Alla synonymer går att klicka på.