menu dblex
opponera mot
verb
bekämpa
gendriva
motsätta sig
motarbeta
bemöta

Alla synonymer går att klicka på.