menu dblex
operationsfält
substantiv
verksamhetsområde

Alla synonymer går att klicka på.