menu dblex
oorganiskt ämne
substantiv
mineral

Alla synonymer går att klicka på.