menu dblex
onöjaktig
adjektiv
bristfällig
otillräcklig
felaktig
bristande
otillfredsställande
inexakt
otillförlitlig

Alla synonymer går att klicka på.