menu dblex
omväxla
verb
turas om
alternera
skifta
avlösa
byta
växla
byta om
variera
förändra
fluktuera
varva
ändra
vara föränderlig
I uttryck
omväxla med

Alla synonymer går att klicka på.