menu dblex
omtöckna
verb
förmörka
förslöa
försvaga
fördunkla

Alla synonymer går att klicka på.