menu dblex
omsvängning
substantiv
omkastning
omslag
strömkantring
förändring
omkast
peripeti
nyorientering
kursförändring
omsving

Alla synonymer går att klicka på.