menu dblex
omstörtare
substantiv
revolutionär
rebell
bildstormare
revoltör
upprorsmakare
upprorsman
ytterlighetsman
jakobin
anarkist
insurgent
nihilist

Alla synonymer går att klicka på.