menu dblex
omskrivande
adjektiv
förmildrande
förskönande
eufemistisk
omständlig
parafrastisk
perifrastisk
I uttryck
omskrivande förklaring

Alla synonymer går att klicka på.