menu dblex
omsätta i handling
verb
förverkliga
praktisera
realisera
sätta i verket
göra allvar av
omsätta i praktiken

Alla synonymer går att klicka på.