menu dblex
omprövning
substantiv
revision
prövning
eftergranskning
efterprövning
resning
I uttryck
ta under omprövning

Alla synonymer går att klicka på.