menu dblex
omisskänlig
adjektiv
entydig
otvetydig
uppenbar

Alla synonymer går att klicka på.