menu dblex
ominös
adjektiv
olycksbådande
ödesdiger
fatal
ond
illavarslande
hotande
olycklig

Alla synonymer går att klicka på.