menu dblex
omöjlig att missförstå
adjektiv
otvetydig
entydig

Alla synonymer går att klicka på.