menu dblex
omättad
adjektiv
otillfredsställd

Alla synonymer går att klicka på.