menu dblex
omändra
verb
förvandla

Alla synonymer går att klicka på.