menu dblex
olyckshändelse
substantiv
olycka
missöde
våda
olycksfall
malör
tragedi
katastrof
incident
kasus

Alla synonymer går att klicka på.