menu dblex
olagligen tillhandahålla
verb
langa

Alla synonymer går att klicka på.