menu dblex
okritiskt anpassa sig
verb
följa i någons kölvatten

Alla synonymer går att klicka på.