menu dblex
oklok åtgärd
substantiv
missgrepp

Alla synonymer går att klicka på.