menu dblex
oklar föreställning
substantiv
intryck

Alla synonymer går att klicka på.