menu dblex
ointaglig
adjektiv
stark
oövervinnelig

Alla synonymer går att klicka på.