menu dblex
oinskränkt monarki
substantiv
envälde

Alla synonymer går att klicka på.