menu dblex
ohållbar
adjektiv
falsk
grundlös
ogrundad
oriktig
instabil
osäker
ömtålig
oförsvarbar
oförsvarlig
omöjlig
vacklande

Alla synonymer går att klicka på.