menu dblex
ohägn
substantiv
skada
förtret
förfång
men
ont
intrång
olägenhet
åverkan
ofog
förargelse
trakasserier
I uttryck
göra ohägn

Alla synonymer går att klicka på.