menu dblex
ogenomtränglig
adjektiv
tät
kompakt
hård
tjock
massiv
snårig
orubblig
nedmörk
otillgänglig
svart
impermeabel
mörk
svår
I uttryck
ogenomtränglig för väta

Alla synonymer går att klicka på.