menu dblex
ogenomförbar
adjektiv
outförbar
ogörlig
omöjlig
utopisk

Alla synonymer går att klicka på.