menu dblex
ofrihet
substantiv
tvång
förtryck

Alla synonymer går att klicka på.