menu dblex
offer för
adjektiv
rov för
prisgiven åt

Alla synonymer går att klicka på.