menu dblex
oförvillad
adjektiv
nykter
sund
sansad
klartänkt
vettig
opåverkad
omdömesgill
klarögd
frisk
utan fördomar
klarseende
I uttryck
oförvillad blick

Alla synonymer går att klicka på.