menu dblex
oförtröttlig
adjektiv
oförtruten

Alla synonymer går att klicka på.