menu dblex
oförtröttad
adjektiv
aktiv
oförtruten
outtröttlig
flitig
rastlös

Alla synonymer går att klicka på.