menu dblex
oförtjänt
adjektiv
orättvis
oberättigad
omotiverad
oförskylld

Alla synonymer går att klicka på.