menu dblex
oförtövad
adjektiv
beredvillig

Alla synonymer går att klicka på.