menu dblex
oförsvarad
adjektiv
öppen

Alla synonymer går att klicka på.