menu dblex
oförståelig
adjektiv
ofattbar
gåtfull
dunkel
obegriplig
oförklarlig
inkomprehensibel

Alla synonymer går att klicka på.