menu dblex
oförmodad
adjektiv
oväntad
plötslig
oförutsedd
abrupt
opåräknad
oanad
slumpmässig
överraskande
tvär
bråd
oförberedd
Se även
oförmodat

Alla synonymer går att klicka på.