menu dblex
oförmånlig
adjektiv
ogynnsam
ofördelaktig

Alla synonymer går att klicka på.