menu dblex
oförhindrad
adjektiv
obehindrad
obunden
fri
ledig
I uttryck
vara oförhindrad att

Alla synonymer går att klicka på.