menu dblex
ofördärvad
adjektiv
orörd
ren
oskyldig
jungfrulig
oskadad
oskadd
ärbar
obesmittad
frisk
menlös
enfaldig
sund
god
from
oförstörd
oförvanskad
primitiv

Alla synonymer går att klicka på.